Điện thoại Masstel Fami

Điện thoại Masstel Fami được thiết kế dành cho người già với ưu điểm bàn phím & font chữ lớn…